Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
TheJedi
Xuất hiện:
3 Tháng bảy 2012
Châm ngôn
Handle the force and keep the world safe from evil.
Giới thiệu về
Build a formidable force of team members and learn to become better players. Also to teach lessons to the enemies of the FORCE.
Trang web
NA
Xếp hạng của Team
The Jedi Masters Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[TheJedi]Baldwin_IV Người lập Team 3 Tháng bảy 2012 22 Tháng chín 2018 - 1:15 am
RoxX__ Jedi Council 29 Tháng mười 2015 16 Tháng bảy 2018 - 12:29 am
[TheJedi]Jiggsy Jedi Council 15 Tháng chín 2013 30 Tháng mười 2018 - 8:07 am
Jupe Jedi Council 22 Tháng tám 2013 19 phút trước
[TheJedi]Genette Jedi Council 10 Tháng bảy 2012 6 Tháng mười hai 2018 - 10:12 pm
[TheJedi]HallisYoScholar Jedi General 16 Tháng sáu 2014 24 Tháng chín 2018 - 3:20 pm
chaos_2_win Jedi General 21 Tháng một 2014 Hôm qua, 9:56 pm
squeak Jedi General 24 Tháng năm 2016 Hôm qua, 10:39 pm
Yelur Jedi General 20 Tháng năm 2016 Hôm nay, 1:10 am
_Kellar_ Jedi Master 13 Tháng tám 2015 3 Tháng mười hai 2018 - 6:03 pm
[TheJedi]iturrafan Jedi Master 1 Tháng mười hai 2017 26 Tháng hai 2018 - 1:31 pm
[TheJedi]MO_Sallah Jedi Master 17 Tháng tám 2014 20 Tháng một 2019 - 11:26 pm
IamMike_ Jedi Master 26 Tháng một 2017 17 Tháng một 2019 - 11:57 pm
[TheJedi]DestroyHumanity Jedi Knight 6 Tháng chín 2017 11 Tháng hai 2018 - 7:49 pm
_Akinaga_ Jedi Knight 1 Tháng một 2015 12 Tháng tư 2018 - 1:57 am
[TheJedi]Poelsebread Jedi Knight 5 Tháng ba 2015 Hôm qua, 4:42 pm
[TheJedi]UnGuessable Jedi Knight 6 Tháng một 2017 20 Tháng một 2019 - 5:26 pm
[TheJedi]Wallsplash Jedi Knight 19 Tháng mười 2016 10 Tháng chín 2018 - 3:53 pm
[TheJedi]Arathyen Jedi Knight 3 Tháng một 2019 Hôm qua, 11:48 pm
_Lazarus Jedi Knight 4 Tháng bảy 2016 17 Tháng mười 2018 - 9:51 pm
[TheJedi]Reverie Jedi Knight 6 Tháng tư 2016 30 Tháng chín 2017 - 4:13 am
Mass_more_Rams Jedi Knight 7 Tháng chín 2013 Hôm qua, 10:18 pm
[TheJedi]Dixit_ Jedi Knight 9 Tháng một 2016 Hôm qua, 6:02 pm
[TheJedi]PranPineapple Jedi Knight 24 Tháng mười 2013 10 Tháng một 2019 - 10:58 am
Rhin0 Padawan 26 Tháng một 2017 1 Tháng một 2019 - 12:50 pm
[TheJedi]Kig0 Padawan 29 Tháng năm 2017 26 Tháng chín 2017 - 9:52 pm
[TheJedi]smoke_break Padawan 23 Tháng mười một 2016 Hôm qua, 8:33 pm
[TheJedi]__Jonny Padawan 21 Tháng ba 2017 19 Tháng mười một 2018 - 6:44 pm
[TheJedi]VanGaal Jedi Apprentice 18 Tháng mười 2012 19 Tháng một 2019 - 7:45 pm
[TheJedi]MaX__RunNeR Jedi Apprentice 21 Tháng tám 2016 16 Tháng một 2019 - 1:32 am
__NOH__ Jedi Apprentice 19 Tháng năm 2014 Hôm nay, 12:25 am
[TheJedi]MindTrickz Clone 17 Tháng hai 2017 8 Tháng một 2019 - 4:52 pm
[TheJedi]Pue Clone 5 Tháng mười một 2015 Hôm nay, 3:25 am
DM_robot Clone 21 Tháng mười hai 2015 16 Tháng tám 2018 - 2:51 pm
GdayChamp Clone 9 Tháng mười một 2014 11 Tháng hai 2018 - 12:55 am
Covfefe_ Clone 16 Tháng bảy 2014 9 Tháng chín 2017 - 12:50 pm
noonespecial Clone 15 Tháng tư 2014 5 Tháng mười 2018 - 8:21 pm
GreyIsBeautiful Clone 1 Tháng sáu 2013 14 Tháng mười 2017 - 10:33 pm
[TheJedi]Instinct0 Inactive 9 Tháng mười một 2014 30 Tháng tám 2018 - 11:26 am
WARshney_ Inactive 5 Tháng chín 2013 18 Tháng sáu 2017 - 8:35 am
[TheJedi]Bug_ Inactive 21 Tháng một 2016 29 Tháng mười hai 2018 - 6:11 pm
[TheJedi]jugband Inactive 15 Tháng năm 2015 10 Tháng mười 2017 - 8:04 pm
[TheJedi]SparK Inactive 19 Tháng mười 2015 4 Tháng tám 2018 - 1:34 pm
[TheJedi]oompzinho Inactive 8 Tháng một 2014 9 Tháng hai 2018 - 11:28 am
_Air_Nirvana Inactive 4 Tháng sáu 2014 2 Tháng tám 2018 - 5:19 am
[TheJedi]King_Nos Inactive 23 Tháng một 2016 17 Tháng một 2019 - 7:26 pm
[TheJedi]7Sam Inactive 20 Tháng một 2016 26 Tháng bảy 2017 - 4:09 pm
kliX Inactive 14 Tháng mười hai 2013 23 Tháng chín 2017 - 10:14 pm
[TheJedi]_KG_ Inactive 27 Tháng sáu 2013 29 Tháng bảy 2018 - 8:43 pm
[TheJedi]putzinho Veterans 16 Tháng mười hai 2015 13 Tháng bảy 2017 - 10:15 am
[TheJedi]_n0ne_ Veterans 29 Tháng tám 2012 25 Tháng tám 2018 - 12:18 pm
d0dge Veterans 28 Tháng mười một 2012 25 Tháng bảy 2018 - 11:26 am